13.7.2017
AFET_PR(2017)608080
UDKAST TIL HENSTILLING
om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af den udvidede partnerskabs- og samarbejdsaftale mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Republikken Kasakhstan på den anden side
(12409/2016 - C8-0469/2016 - 2016/0166(NLE))
Udenrigsudvalget
Ordfører: Liisa Jaakonsaari

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater:
PDF 330kWORD 44k
Juridisk meddelelse