13.7.2017
AFET_PR(2017)608080
SUOSITUSLUONNOS
esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Kazakstanin tasavallan tehostetun kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen tekemisestä unionin puolesta
(12409/2016 - C8-0469/2016 - 2016/0166(NLE))
Ulkoasiainvaliokunta
Esittelijä: Liisa Jaakonsaari

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa:
PDF 319kWORD 44k
Oikeudellinen huomautus