13.7.2017
AFET_PR(2017)608080
REKOMENDACIJOS PROJEKTAS
dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Kazachstano Respublikos tvirtesnės partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo sudarymo Sąjungos vardu projekto
(12409/2016 - C8-0469/2016 - 2016/0166(NLE))
Užsienio reikalų komitetas
Pranešėja: Liisa Jaakonsaari

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais:
PDF 539kWORD 49k
Teisinis pranešimas