13.7.2017
AFET_PR(2017)608080
IETEIKUMA PROJEKTS
par projektu Padomes lēmumam par to, lai Savienības vārdā noslēgtu
Padziļinātu partnerības un sadarbības nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Kazahstānas Republiku, no otras puses
(12409/2016 - C8-0469/2016 - 2016/0166(NLE))
Ārlietu komiteja
Referente: Liisa Jaakonsaari

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos:
PDF 539kWORD 49k
Juridisks paziņojums