13.7.2017
AFET_PR(2017)608080
ONTWERPAANBEVELING
betreffende het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Unie, van de versterkte partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Kazachstan, anderzijds
(12409/2016 - C8-0469/2016 - 2016/0166(NLE))
Commissie buitenlandse zaken
Rapporteur: Liisa Jaakonsaari

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten:
PDF 328kWORD 44k
Juridische mededeling