13.7.2017
AFET_PR(2017)608080
PROJEKT ZALECENIA
w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii, Umowy o wzmocnionym partnerstwie i współpracy między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Kazachstanu, z drugiej strony
(12409/2016 - C8-0469/2016 - 2016/0166(NLE))
Komisja Spraw Zagranicznych
Sprawozdawczyni: Liisa Jaakonsaari

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach:
PDF 546kWORD 44k
Informacja prawna