13.7.2017
AFET_PR(2017)608080
PROIECT DE RECOMANDARE
referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii, a Acordului de parteneriat și cooperare consolidat dintre Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Kazahstan, pe de altă parte
(12409/2016 - C8-0469/2016 - 2016/0166(NLE))
Comisia pentru afaceri externe
Raportoare: Liisa Jaakonsaari

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare:
PDF 474kWORD 45k
Notă juridică