13.7.2017
AFET_PR(2017)608080
NÁVRH ODPORÚČANIA
o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o posilnenom partnerstve a spolupráci medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Kazašskou republikou na strane druhej v mene Únie
(12409/2016 - C8-0469/2016 - 2016/0166(NLE))
Výbor pre zahraničné veci
Spravodajkyňa: Liisa Jaakonsaari

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 545kWORD 44k
Právne oznámenie