13.7.2017
AFET_PR(2017)608080
FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION
om utkastet till rådets beslut om ingående på unionens vägnar av det fördjupade partnerskaps- och samarbetsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Kazakstan, å andra sidan
(12409/2016 - C8-0469/2016 - 2016/0166(NLE))
Utskottet för utrikesfrågor
Föredragande: Liisa Jaakonsaari

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 328kWORD 44k
Rättsligt meddelande