17.5.2018
AFET_PR(2018)616905
NÁVRH SPRÁVY
o stave vzťahov medzi EÚ a USA
(2017/2271(INI))
Výbor pre zahraničné veci
Spravodajca: Elmar Brok

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 491kWORD 53k
Právne oznámenie