30.10.2018
AFET_PR(2018)627819
UDKAST TIL BETÆNKNING
om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af et instrument til førtiltrædelsesbistand (IPA III)
(COM(2018)0465 - C8-0274/2018 - 2018/0247(COD))
Udenrigsudvalget
Ordfører: Knut Fleckenstein, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater:
PDF 286kWORD 98k
Juridisk meddelelse