30.10.2018
AFET_PR(2018)627819
RAPORTI PROJEKT
ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse ühinemiseelse abi rahastamisvahend (IPA III)
(COM(2018)0465 - C8-0274/2018 - 2018/0247(COD))
Väliskomisjon
Raportöör: Knut Fleckenstein, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud:
PDF 285kWORD 103k
Õigusalane teave