30.10.2018
AFET_PR(2018)627819
PRANEŠIMO PROJEKTAS
dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Pasirengimo narystei paramos priemonės (PNPP III)
(COM(2018)0465 - C8-0274/2018 - 2018/0247(COD))
Užsienio reikalų komitetas
Pranešėjai: Knut Fleckenstein, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais:
PDF 298kWORD 103k
Teisinis pranešimas