30.10.2018
AFET_PR(2018)627819
ZIŅOJUMA PROJEKTS
par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Pirmspievienošanās palīdzības instrumentu (IPA III)
(COM(2018)0465 - C8-0274/2018 - 2018/0247(COD))
Ārlietu komiteja
Referenti: Knut Fleckenstein, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos:
PDF 297kWORD 104k
Juridisks paziņojums