30.10.2018
AFET_PR(2018)627819
ONTWERPVERSLAG
over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het instrument voor pretoetredingssteun (IPA III)
(COM(2018) 465 - C8-0274/2018 - 2018/0247(COD))
Commissie buitenlandse zaken
Rapporteur: Knut Fleckenstein, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten:
PDF 306kWORD 105k
Juridische mededeling