30.10.2018
AFET_PR(2018)627819
PROJEKT SPRAWOZDANIA
w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Instrument Pomocy Przedakcesyjnej (IPA III)
(COM(2018)0465 - C8-0274/2018 - 2018/0247(COD))
Komisja Spraw Zagranicznych
Sprawozdawca: Knut Fleckenstein, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach:
PDF 311kWORD 106k
Informacja prawna