30.10.2018
AFET_PR(2018)627819
PROIECT DE RAPORT
referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui instrument de asistență pentru preaderare (IPA III)
(COM(2018)0465 - C8-0274/2018 - 2018/0247(COD))
Comisia pentru afaceri externe
Raportori: Knut Fleckenstein, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare:
PDF 317kWORD 78k
Notă juridică