30.10.2018
AFET_PR(2018)627819
NÁVRH SPRÁVY
k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje nástroj predvstupovej pomoci (IPA III)
(COM(2018)0465 - C8-0274/2018 - 2018/0247(COD))
Výbor pre zahraničné veci
Spravodajcovia: Knut Fleckenstein, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 310kWORD 106k
Právne oznámenie