30.10.2018
AFET_PR(2018)627819
FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE
om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av instrumentet för stöd inför anslutningen (IPA III)
(COM(2018)0465 - C8-0274/2018 - 2018/0247(COD))
Utskottet för utrikesfrågor
Föredragande: Knut Fleckenstein, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 292kWORD 104k
Rättsligt meddelande