7.11.2018
AFET_PR(2018)629386
ПРОЕКТ НА ПРЕПОРЪКА
относно проекта на решение на Съвета за сключване от името на Съюза на Споразумението за сътрудничество за партньорство и развитие между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Ислямска република Афганистан, от друга страна
(15093/2016 - C8-0107/2018 - 2015/0302(NLE))
Комисия по външни работи
Докладчик: Анна Елжбета Фотига

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати:
PDF 160kWORD 51k
Правна информация