7.11.2018
AFET_PR(2018)629386
UDKAST TIL HENSTILLING
om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Unionens vegne af samarbejdsaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Den Islamiske Republik Afghanistan på den anden side om partnerskab og udvikling
(15093/2016 - C8-0107/2018 - 2015/0302(NLE))
Udenrigsudvalget
Ordfører: Anna Elżbieta Fotyga

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater:
PDF 148kWORD 50k
Juridisk meddelelse