7.11.2018
AFET_PR(2018)629386
SUOSITUSLUONNOS
esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Afganistanin islamilaisen tasavallan välisen kumppanuutta ja kehitystä koskevan yhteistyösopimuksen tekemisestä unionin puolesta
(15093/2016 - C8-0107/2018 - 2015/0302(NLE))
Ulkoasiainvaliokunta
Esittelijä: Anna Elżbieta Fotyga

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa:
PDF 142kWORD 50k
Oikeudellinen huomautus