7.11.2018
AFET_PR(2018)629386
REKOMENDACIJOS PROJEKTAS
dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Afganistano Islamo Respublikos bendradarbiavimo partnerystės ir vystymosi srityje susitarimo sudarymo Sąjungos vardu projekto
(15093/2016 - C8-0107/2018 - 2015/0302(NLE))
Užsienio reikalų komitetas
Pranešėja: Anna Elżbieta Fotyga

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais:
PDF 152kWORD 50k
Teisinis pranešimas