7.11.2018
AFET_PR(2018)629386
IETEIKUMA PROJEKTS
par projektu Padomes lēmumam par to, lai Savienības vārdā noslēgtu Sadarbības nolīgumu par partnerību un attīstību starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Afganistānas Islāma Republiku, no otras puses
(15093/2016 - C8-0107/2018 - 2015/0302(NLE))
Ārlietu komiteja
Referente: Anna Elżbieta Fotyga

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos:
PDF 155kWORD 50k
Juridisks paziņojums