7.11.2018
AFET_PR(2018)629386
ONTWERPAANBEVELING
over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Unie, van de samenwerkingsovereenkomst inzake partnerschap en ontwikkeling tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Islamitische Republiek Afghanistan, anderzijds
(15093/2016 - C8-0107/2018 - 2015/0302(NLE))
Commissie buitenlandse zaken
Rapporteur: Anna Elżbieta Fotyga

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten:
PDF 148kWORD 50k
Juridische mededeling