7.11.2018
AFET_PR(2018)629386
PROJEKT ZALECENIA
w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii, Umowy o współpracy na rzecz partnerstwa i rozwoju między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Islamską Republiką Afganistanu, z drugiej strony
(15093/2016 - C8-0107/2018 - 2015/0302(NLE))
Komisja Spraw Zagranicznych
Sprawozdawczyni: Anna Elżbieta Fotyga

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach:
PDF 160kWORD 50k
Informacja prawna