7.11.2018
AFET_PR(2018)629386
PROIECT DE RECOMANDARE
referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii, a Acordului de cooperare privind parteneriatul și dezvoltarea dintre Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Republica Islamică Afganistan, pe de altă parte
(15093/2016 - C8-0107/2018 - 2015/0302(NLE))
Comisia pentru afaceri externe
Raportoare: Anna Elżbieta Fotyga

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare:
PDF 151kWORD 50k
Notă juridică