7.11.2018
AFET_PR(2018)629386
NÁVRH ODPORÚČANIA
k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o spolupráci, partnerstve a rozvoji medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Afganskou islamskou republikou na strane druhej v mene Únie
(15093/2016 - C8-0107/2018 - 2015/0302(NLE))
Výbor pre zahraničné veci
Spravodajkyňa: Anna Elżbieta Fotyga

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 158kWORD 50k
Právne oznámenie