7.11.2018
AFET_PR(2018)629386
FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION
om utkastet till rådets beslut om ingående av, på unionens vägnar, av samarbetsavtalet om partnerskap och utveckling mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Islamiska republiken Afghanistan, å andra sidan
(15093/2016 - C8-0107/2018 - 2015/0302(NLE))
Utskottet för utrikesfrågor
Föredragande: Anna Elżbieta Fotyga

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 145kWORD 50k
Rättsligt meddelande