6.12.2018
AFET_PR(2018)630430
ПРОЕКТ НА ДОКЛАД
относно препоръка към Съвета, Комисията и върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и заместник-председател на Комисията относно Споразумението за институционална рамка между Европейския съюз и Конфедерация Швейцария
(2018/2262(INI))
Комисия по външни работи
Докладчик: Дору‑Клаудиан Фрунзулика

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати:
PDF 174kWORD 51k
Правна информация