6.12.2018
AFET_PR(2018)630430
UDKAST TIL BETÆNKNING
om Europa-Parlamentets henstilling til Rådet, Kommissionen og næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik om den institutionelle rammeaftale mellem Den Europæiske Union og Det Schweiziske Forbund
(2018/2262(INI))
Udenrigsudvalget
Ordfører: Doru-Claudian Frunzulică

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater:
PDF 164kWORD 50k
Juridisk meddelelse