6.12.2018
AFET_PR(2018)630430
RAPORTI PROJEKT
Euroopa Parlamendi soovituse kohta nõukogule, komisjonile ja komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale Euroopa Liidu ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelise institutsioonilist raamistikku käsitleva lepingu kohta
(2018/2262(INI))
Väliskomisjon
Raportöör: Doru-Claudian Frunzulică

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud:
PDF 160kWORD 50k
Õigusalane teave