6.12.2018
AFET_PR(2018)630430
PRANEŠIMO PROJEKTAS
dėl Europos Parlamento rekomendacijos Tarybai, Komisijai ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos pirmininko pavaduotojui dėl Europos Sąjungos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo dėl institucinės struktūros
(2018/2262(INI))
Užsienio reikalų komitetas
Pranešėjas: Doru-Claudian Frunzulică

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais:
PDF 166kWORD 50k
Teisinis pranešimas