6.12.2018
AFET_PR(2018)630430
PROJEKT SPRAWOZDANIA
w sprawie zalecenia Parlamentu Europejskiego dla Rady, Komisji i wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa w sprawie Umowy o ramach instytucjonalnych między Unią Europejską a Konfederacją Szwajcarską
(2018/2262(INI))
Komisja Spraw Zagranicznych
Sprawozdawca: Doru-Claudian Frunzulică

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach:
PDF 170kWORD 51k
Informacja prawna