6.12.2018
AFET_PR(2018)630430
NÁVRH SPRÁVY
o odporúčaní Európskeho parlamentu Rade, Komisii a podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku v súvislosti s dohodou o inštitucionálnom rámci medzi Európskou úniou a Švajčiarskou konfederáciou
(2018/2262(INI))
Výbor pre zahraničné veci
Spravodajca: Doru-Claudian Frunzulică

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 170kWORD 51k
Právne oznámenie