6.12.2018
AFET_PR(2018)630430
FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE
om Europaparlamentets rekommendation till rådet, kommissionen och vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik avseende avtalet om en institutionell ram mellan EU och Schweiz
(2018/2262(INI))
Utskottet för utrikesfrågor
Föredragande: Doru-Claudian Frunzulică

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 162kWORD 47k
Rättsligt meddelande