14.11.2018
AFET_PR(2018)630524
NÁVRH SPRÁVY
o správe Komisie o Turecku za rok 2018
(2018/2150(INI))
Výbor pre zahraničné veci
Spravodajkyňa: Kati Piri

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 186kWORD 47k
Právne oznámenie