10.12.2018
AFET_PR(2018)632006
RAPORTI PROJEKT
Euroopa Parlamendi soovituse kohta nõukogule, komisjonile ja komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale ELi ja Usbekistani vahelise uue laiaulatusliku lepingu kohta
(2018/2236(INI))
Väliskomisjon
Raportöör: David McAllister

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud:
PDF 177kWORD 50k
Õigusalane teave