10.12.2018
AFET_PR(2018)632006
MIETINTÖLUONNOS
Euroopan parlamentin suosituksesta neuvostolle, komissiolle ja komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle EU:n ja Uzbekistanin uudesta kattavasta sopimuksesta
(2018/2236(INI))
Ulkoasiainvaliokunta
Esittelijä: David McAllister

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa:
PDF 178kWORD 50k
Oikeudellinen huomautus