10.12.2018
AFET_PR(2018)632006
PRANEŠIMO PROJEKTAS
dėl Europos Parlamento rekomendacijos Tarybai, Komisijai ir Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai dėl naujo visapusiško susitarimo tarp ES ir Uzbekistano
(2018/2236(INI))
Užsienio reikalų komitetas
Pranešėjas: David McAllister

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais:
PDF 183kWORD 50k
Teisinis pranešimas