10.12.2018
AFET_PR(2018)632006
ZIŅOJUMA PROJEKTS
par Eiropas Parlamenta ieteikumu Padomei, Komisijai un Komisijas priekšsēdētāja vietniecei / Savienības augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos attiecībā uz sarunām par ES un Uzbekistānas jauno visaptverošo nolīgumu
(2018/2236(INI))
Ārlietu komiteja
Referents: David McAllister

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos:
PDF 169kWORD 54k
Juridisks paziņojums