10.12.2018
AFET_PR(2018)632006
NÁVRH SPRÁVY
o odporúčaní Európskeho parlamentu Rade, Komisii a podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku k novej komplexnej dohode medzi EÚ a Uzbekistanom
(2018/2236(INI))
Výbor pre zahraničné veci
Spravodajca: David McAllister

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 189kWORD 50k
Právne oznámenie