10.12.2018
AFET_PR(2018)632006
FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE
om Europaparlamentets rekommendation till rådet, kommissionen och vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik avseende det nya övergripande avtalet mellan EU och Uzbekistan
(2018/2236(INI))
Utskottet för utrikesfrågor
Föredragande: David McAllister

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 175kWORD 54k
Rättsligt meddelande