23.1.2019
AFET_PR(2019)633052
OSNUTEK PRIPOROČILA
o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Evropske unije in njenih držav članic, Protokola k Evro-mediteranskemu sporazumu o pridružitvi med Evropskima skupnostma in njunimi državami članicami na eni strani ter državo Izrael na drugi strani zaradi upoštevanja pristopa Republike Hrvaške k Evropski uniji
(09547/2018 - C8-0021/2019 - 2018/0080(NLE))
Odbor za zunanje zadeve
Poročevalec: Cristian Dan Preda

Ta dokument ni na voljo v formatu HTML, vendar je na voljo v teh formatih:
PDF 150kWORD 50k
Pravno obvestilo