24.10.2018
AGRI_AD(2018)623916
ADVIES
van de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling
aan de Commissie internationale handel
inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de verdeling van de in de WTO-lijst van de Unie opgenomen tariefcontingenten na de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Unie en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 32/2000 van de Raad
(COM(2018) 312 final - C8-0202/2018 - 2018/0158(COD))
Rapporteur voor advies: Matt Carty

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten:
PDF 208kWORD 123k
Juridische mededeling