5.12.2018
AGRI_AD(2018)625354
STANOVISKO
Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova
pro Výbor pro regionální rozvoj
k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu plus, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o finančních pravidlech pro tyto fondy a pro Azylový a migrační fond, Fond pro vnitřní bezpečnost a Nástroj pro správu hranic a víza
(COM(2018)0375 - C8-0230/2018 - 2018/0196(COD))
Zpravodajka: Maria Gabriela Zoană

Tento dokument neexistuje ve formátu HTML, je však k dispozici v těchto formátech:
PDF 227kWORD 161k
Právní upozornění