5.12.2018
AGRI_AD(2018)625354
UDTALELSE
fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter
til Regionaludviklingsudvalget
om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond Plus, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om finansielle regler for nævnte fonde og for Asyl- og Migrationsfonden, Fonden for Intern Sikkerhed og instrumentet for grænseforvaltning og visa
(COM(2018)0375 - C8-0230/2018 - 2018/0196(COD))
Ordfører for udtalelse: Maria Gabriela Zoană

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater:
PDF 221kWORD 126k
Juridisk meddelelse