5.12.2018
AGRI_AD(2018)625354
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου
προς την Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης
σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον καθορισμό κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας, και δημοσιονομικών κανόνων για τα εν λόγω Ταμεία και για το Ταμείο Ασύλου και Μετανάστευσης, το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας και το Μέσο για τη Διαχείριση των Συνόρων και των Θεωρήσεων
(COM(2018)0375 - C8-0230/2018 - 2018/0196(COD))
Συντάκτρια γνωμοδότησης: Maria Gabriela Zoană

Το έγγραφο αυτό δεν υφίσταται σε HTML αλλά διατίθεται στους εξής μορφότυπους:
PDF 228kWORD 139k
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου