5.12.2018
AGRI_AD(2018)625354
LAUSUNTO
maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnalta
aluekehitysvaliokunnalle
ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahasto plussaa, koheesiorahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yleisistä säännöksistä ja rahoitussäännöistä sekä turvapaikka- ja maahanmuuttorahastoa, sisäisen turvallisuuden rahastoa ja rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitusvälinettä koskevista rahoitussäännöistä
(COM(2018)0375 - C8-0230/2018 - 2018/0196(COD))
Valmistelija: Maria Gabriela Zoană

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa:
PDF 214kWORD 135k
Oikeudellinen huomautus