5.12.2018
AGRI_AD(2018)625354
MIŠLJENJE
Odbora za poljoprivredu i ruralni razvoj
upućeno Odboru za regionalni razvoj
o Prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu plus, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i financijskih pravila za njih i za Fond za azil i migracije, Fond za unutarnju sigurnost i Instrument za upravljanje granicama i vize
(COM(2018)0375 - C8-0230/2018 - 2018/0196(COD))
Izvjestiteljica za mišljenje: Maria Gabriela Zoană

Dokument ne postoji u HTML obliku, no dostupan je u sljedećim formatima:
PDF 220kWORD 127k
Pravna napomena